Ιανουάριος 2018

Eκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας στην εργασία

 1. Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Δημιουργία ασφαλούς χώρου εργασίας και μέτρα προστασίας.
 3. Εργονομία σώματος και θέσης εργασίας.
 4. Χειρονακτική μεταφορά φορτίων.
 5. Πυρασφάλεια και έκτακτες ανάγκες.
 6. Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα.
 7. Χορήγηση και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 8. Χειρισμός μηχανημάτων και εργαλείων.
 9. Εργασίες σε ύψος.
 10. Χρήση χημικών υλικών και παρασκευασμάτων.

Με την ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων στοχεύουμε στην δημιουργία και καλλιέργεια της νοοτροπίας ότι, ο βασικός συντελεστής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος.


Eκπαίδευση σε θέματα υγείας στην εργασία

 1. Λιποθυμικού Επεισοδίου
 2. Αλλεργιών
 3. Επιληπτικής Κρίσης
 4. Δηγμάτων Εντόμων – Ζώων
 5. Πτώσης (Γύρισμα) Γλώσσας
 6. Δηλητηρίασης
 7. Αιμορραγιών
 8. Εισρόφησης Ξένου Σώματος
 9. Εγκαυμάτων
 10. Καταγμάτων
 11. Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)
 12. Βασικές Αρχές Χρήσης Αυτόματου Απινιδωτή
 13. Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών Σε Βρέφη και Παιδιά
 14. Ενημέρωση για τη Χρήση Φαρμακευτικού Υλικού