Δεκέμβριος 2020

Αντιμετώπιση ηλεκτρονικής φύσης προβλημάτων σε EURO 6 οχήματα με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας που προσφέρει η Mercedes-Benz.
Επαφή με ηλεκτρικά οχήματα καθώς και με τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Απρίλιος 2020

Σεμινάριο σχετικά με την προσωπική υγιεινή (χρήση γαντιών – μάσκας) και την απολύμανση οχημάτων – εργασιακών χώρων. Η σωστή χρήση των ειδικών καθαριστικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην απολύμανση και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα πρότυπα καταπολέμησης του COVID-19, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από μικρόβια, βακτήρια, ιούς, μήκυτες, ηπατίτιδα Β, HIV, SARS κ.α.

 

Φεβρουάριος 2018

Ιανουάριος 2018

MIPA GERMANY