Προσφορές!!!

Η υποστήριξη σας μας δίνει κίνητρο να προχωράμε και να εξελισσόμαστε συνέχεια.

Παράλληλα όμως θέλουμε να σας αποζημιώνουμε με σωστές τιμές που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών του ομίλου KOUSgroup.

Προσφέρουμε λοιπόν κατόπιν ραντεβού και συνεννοήσεως τα παρακάτω:

  1. Δωρεάν οπτικό έλεγχο οχήματος βάσει προδιαγραφών.
  2. Δωρεάν έλεγχο ΚΤΕΟ.
  3. Service οχήματος (λάδια, φίλτρα, βαλβολίνες, έλεγχο τροφοδοσίας, γενικό έλεγχο οχήματος) από 30,00€ + ΦΠΑ.
  4. Ευθυγράμμιση οχήματος από 50,00€ + ΦΠΑ.
  5. Ζυγοστάθμιση τροχών οχήματος από 30,00€ + ΦΠΑ.
  6. Έκδοση βεβαίωσης ABS από 50,00€ + ΦΠΑ.
  7. Έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης αερίου από 50,00€ + ΦΠΑ.

Comments for this post are closed.