Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ομίλου Επιχειρήσεων KOUSgroup

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Β ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ / TRUCKSERVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 16244031189
IBAN: GR7301101620000016244031189
BIC: ETHNGRAA

ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΕ / KOUS GROUP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 16244036063
IBAN: GR0701101620000016244036063
BIC: ETHNGRAA

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΣΙΟΡΗ ΟΕ / TRUCKER
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 16200255772
IBAN: GR6201101620000016200255772
BIC: ETHNGRAA

ALPHA BANK

Β ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ / TRUCKSERVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 351002002006372
IBAN: GR0901403510351002002006372
BIC: CRBAGRAA

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ – ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΟΕ / KOUS GROUP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 351002002006364
IBAN: GR3101403510351002002006364
BIC: CRBAGRAA

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ – ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΣΙΟΡΗ ΟΕ / TRUCKER
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 351002002006671
IBAN: GR8401403510351002002006671
BIC: CRBAGRAA

EUROBANK

Β ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ / TRUCKSERVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260639100200152564
IBAN: GR9102606390000100200152564
BIC: ERBKGRAA

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ – ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΟΕ / KOUS GROUP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260639160200152637
IBAN: GR7602606390000160200152637
BIC: ERBKGRAA

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ – ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΣΙΟΡΗ ΟΕ / TRUCKER
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260639130200180474
IBAN: GR2502606390000130200180474
BIC: ERBKGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Β ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ / TRUCKSERVICE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6400040030379
IBAN: GR7101714000006400040030379
BIC: PIRBGRAA

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / KOUS GROUP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5065089126480
IBAN: GR6301720650005065089126480
BIC: PIRBGRAA

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΣΙΟΡΗ ΟΕ / TRUCKER
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5065092305387
IBAN: GR2401720650005065092305387
BIC: PIRBGRAA