Ενημέρωση για Service

Εάν είστε πελάτης και επιθυμείτε να ενημερωθείτε εάν χρειάζεστε Service, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Μπορείτε να μας αναφέρετε και άλλες εργασίες που επιθυμείτε να γίνουν η για τυχόν προβλήματα: