Προστασία δεδομένων

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων KOUSgroup αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με απόλυτη εχεμύθεια. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων KOUSgroup εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας βάσει των κανονισμών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Υπεύθυνος του Ομίλου Επιχειρήσεων KOUSgroup για την προστασία δεδομένων είναι ο:

Thomas V. Kousioris
Electrical - Electronic Engineer
Iera Odos 95, Athens, P.C. 118 55
Markoni 4, Athens, P.C. 104 47
Tel.: +30 210 3473873
Tel.: +30 210 3463314
Tel.: +30 210 3427641
Fax: +30 210 3461455
Mob.: +30 694 4427474
E-mail: [email protected]
Web: www.kousgroup.gr