Νέα αλλαγή έδρας

Το 1979 η εταιρεία μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.500 τετραγωνικών μέτρων επί της Ιεράς Οδού 95, όπου και δημιουργείται η πιο σύγχρονη κάθετη στεγασμένη μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη βάσει προδιαγραφών “Mercedes-Benz” της εποχής εκείνης.

Comments for this post are closed.